LOFOTEN  TOURIST  ENTERPRISES  AS
N-8392 Sørvågen, Lofoten Islands, Norway.

Firmaet er nå nedlagt etter 18 års drift. Virksomheten er overtatt av nye, yngre krefter. Klikk her for mer informasjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Web:
www.lofoten-info.no - E-mail: lte@lofoten-info.no

(Established 1987)

Tilbake ...

 


Veien videre

LTEs innsats gjennom vel 17 år har bidratt til å bringe "Fiskeværsriket" Moskenes/Flakstad fram til å bli en av landets mest spennende og attraktive reiselivsdestinasjoner. Området har i stor grad fungert som studieområde og veiviser for andre områder og utdanningsinstitusjoner innen kulturriktig og bærekraftig reiselivsutvikling. Besøkstallet har vært stabilt stigende.

Det er ingen selvfølge at denne utviklingen fortsetter. Kun et bevisst og målrettet lokalt engasjement med god medvirkning fra eksterne institusjoner og myndigheter vil kunne sikre områdets posisjon og nasjonale verdi i framtida.
 

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen